lördag 28 april 2007

Patientutbildning om ADHD

Till de mest värdefulla delarna av min behandling räknar jag patientutbildningen.

Ett halvår efter att jag fått min diagnos fick jag erbjudande om att gå en ADHD-kurs vid verksamheten där jag behandlas. Att jag inte erbjöds det omedelbart efter diagnosen var enbart en fördel. Som de flesta andra upplevde jag lättnad, sorg, och ilska i rask följd, och att prata om känslorna i det skedet hade för mig inte varit konstruktivt. Jag uppskattar också att verksamheten valde att kalla det ADHD-kurs istället för patientutbildning. Visserligen är det bara ord, men patient antyder att man har defekter som bör åtgärdas. Här såg man också våra styrkor.

Vid det första kurstillfället fick vi, efter att ha presenterat oss för varandra, se en av Vanna Beckmans filmer. Sedan diskuterade vi vad vi kände igen från filmen, och vad vi inte kunde relatera till. Mycket av diskussionen kom att handla om ekonomi, arbete, studier, relationer, mat, och medicinering. Vi valde själva vilka av dessa ämnen vi ville ägna följande kurstillfällen åt.

Följande fyra tillfällen pratade vi om våra valda ämnen två timmar, med avbrott för en stärkande och fiberrik fikapaus. Kursen leddes av arbetsterapeut och sjuksköterska som antecknade de strategier och hjälpmedel vi tipsade varandra om, såg till att alla fick komma till tals, samt plockade fram ytterligare information om ämnen som intresserade oss. Vid sista kurstillfället fick alla deltagare en pärm där våra tankar och idéer sammanställts.

Utöver att vi alla hade ett gemensamt bekymmer i form av problem med att reglera uppmärksamheten upptäckte vi snabbt att vi faktiskt inte var ensamma om andra egenheter. Att prata med någon annan som också är halvt ansiktsblind var upplysande.

Initialt var jag oerhört skeptisk till att tillbringa fem kvällar i sällskap med en massa jobbiga människor med ADHD, men såhär i efterhand kan jag medge att det hade terapeutiskt värde. Om jag skall vara fullständigt ärlig kan jag säga att det var något av det bästa jag gjort.(Majoriteten av de som har ADHD får inte tillräcklig hjälp. Om du behandlas vid en verksamhet som inte erbjuder patientutbildning, och om upplägget intresserar dig, skriv gärna ut den här texten och visa för din läkare.)

Inga kommentarer: