torsdag 16 augusti 2007

Vad händer med dem som ingen vill anställa?


Att alla som vill och kan ska bidra till sin egen försörjning är förstås ett bra påstående, men vad ska staten och Anders Borg göra för personer med funktionshinder, som inte ses som önskvärda på arbetsmarknaden?


Henrik agiterar, och i egenskap av socialdemokrat är han förstås mer lämpad för uppdraget än jag. Läs hans debattartikel i Aftonbladet.