måndag 15 september 2008

Hm?

Jag kan inte kommentera, bara notera. Bland de klagomål som Patientnämnden i Norrbotten tagit emot finns "vi fick en diagnos på ADHD efter bara en timmes samtal med doktor".