fredag 27 februari 2009

Feldiagnosticering av Aspergers syndrom?

"Jag uppskattar att runt hälften av de personer med Asperger som jag möter är feldiagnostiserade. Att felaktigt få diagnosen innebär ofta stora konsekvenser för individen."

Staffan Rislund Törner skriver i Psykologtidningen om feldiagnosticering av Aspergers syndrom. Fredrik Wagnström och Neurotiker i Skåne kommenterar. Diskussioner om diagnostvivel finns att läsa på Aspergerforum.

måndag 23 februari 2009

Studiecirkel för vuxna med ADHD

En studiecirkel som handlar om strategier, teknik och hjälpmedel för att få vardagen att fungera bättre anordnas i Linköping. För mer information, se http://adhdcirkel.egetforum.se.