fredag 30 mars 2007

Motordriven?

Det finns en motor inom oss alla med ADHD. Krafter som vi inte riktigt kan styra, varken i intensitet eller riktning, som om dessa vektorer vände sig mot oss själva istället för att närma oss målet.

E


Just så. Jag är som en bil med stark motor, ojämn bränsletillförsel, och problem med styrsystemet.

torsdag 29 mars 2007

Left is Right expanderar?

Människor med diagnosen Aspergers syndrom ska lättare kunna få ett jobb. Det vill Jönköpings kommun, som nu hoppas kunna locka hit ett företag som enbart anställer personer med just Asperger.


Läs mer hos Sveriges Radio eller gå direkt till Left is Right.

tisdag 27 mars 2007

Medicinsk terminologi

Bästa överläkare i psykiatri,

Oavsett din åsikt om de substanser som används vid behandling av ADHD är det inte konstruktivt att kalla patientens medicin för knark.

Med vänlig hälsning,
Agatha

Ansiktsblindhet

När jag var barn tyckte jag inte särskilt mycket om att se på film, eftersom jag inte kunde skilja karaktärerna från varandra. Jag memorerar fysiska detaljer om de människor jag träffar - hur de rör sig, hur de klär sig, och vilka smycken de bär - för att kunna identifiera dem nästa gång jag ser dem. Vid enstaka tillfällen har jag varit oförmögen att känna igen min egen spegelbild. Min vän neurologen säger att jag har prosopagnosi.

Ansiktsblindhet förekommer ofta tillsammans med Aspergers syndrom, och möjligtvis också vid ADHD. Om du misstänker att du är ansiktsblind kan du testa dig här. Om du är övertygad om att du är ansiktsblind kan du delta i forskning. Och om du vill läsa mer rekommenderar jag intervjun med Görel Kristina Näslund som skrivit en bok i ämnet.

måndag 26 mars 2007

Objektiva egenskaper

Bästa lärare,

Du beklagar dig över att den elev som diskuterades vid konferensen inte gör sina uppgifter trots att de är roliga. Om du på fullaste allvar tror att skoluppgifter upplevs på samma sätt av alla barn är det sannolikt att du har större brister i mentalisering än eleven.

Med vänlig hälsning,
Agatha

söndag 25 mars 2007

Skuldsatt?

Eftersom jag vet att många med neuropsykiatriska funktionshinder är skuldsatta vill jag göra er som läser uppmärksamma på föreningen Insolvens, som ger råd och stöd till den som är skuldsatt och som även arbetar intressepolitiskt. Bland annat samlar de berättelser om hur Trafikförsäkringsföreningen försöker driva in skulder som inte ens borde existera. Om du har en historia att berätta, gör det här.

lördag 24 mars 2007

SFS 1999:132

En ung man söker jobb som ledsagare. Han är ambitiös, ansvarsfull, och intresserad av psykiatri. Anställningsintervjun går utmärkt tills handläggaren berättar vilka klienter som kan bli aktuella. Några av dem har neuropsykiatriska diagnoser. För att förklara att han är insatt i problematiken berättar den unge mannen att han själv har ADHD - och där slutar intervjun.

torsdag 22 mars 2007

Strider under hjärnåldern

Mitt begär är alltid större än min bokbudget. Den enda trösten är det ibland är ovanligt enkelt att välja vilket inköp som skall prioriteras.


Mellan 1999 och 2006 har en debatt med såväl intellektuella som känslomässiga och rättsliga turer pågått i vårt land. Det har handlat om diagnoserna DAMP och ADHD.

Vanna Beckman skriver på ett mycket klargörande sätt om alla vändningar och människor i denna konflikt som för gemene man kommit att se ut som en vetenskaplig strid. Vilka argument har egentligen framförts? Av vem? Och ligger det något i dem?


Mer information om boken hittar du hos Pavus, men det är billigare att beställa den från Bokus.

onsdag 21 mars 2007

Varför jag föredrar MacOS

Det sägs att många av de som jobbar på Microsoft har Aspergers. Det sägs att det var de som döpte Windows NT. NT, som i neurotypisk. Med andra ord - Windows so easy, even a neurotypical could use it...

tisdag 20 mars 2007

Och alla som har ADHD är kriminella...

Jag närvarar vid en föreläsning om ADHD. Så länge föreläsningen pågår smälter jag in bland de pedagoger som samlats för att lyssna. I pausen lämnar jag från det övriga sällskapet för att dela ut informationsmaterial om neuropsykiatriska funktionshinder.

En man kommer fram för att titta närmare på materialet, och jag gör mitt bästa för att övertyga honom om att han behöver en hel bunt papper. Det visar sig att han är psykolog, och han säger sig ha goda kunskaper i ämnet redan. Han frågar om jag engagerar mig i frågan på grund av att jag är anhörig. Jag berättar att jag själv har ADHD. Han undrar vilket behandling jag får. Jag förklarar att jag inte medicinerar men att jag arbetsminnestränat, och att patientutbildningen hjälpt mig förstå varför mitt liv i vissa avseenden varit ganska komplicerat. Han frågar om jag varit en vild tjej.

(Om man med vild avser en benägenhet för sexuella eskapader och narkotikakonsumtion måste jag tillstå att jag inte uppfyller kriterierna. Jag hoppas att psykologen inte blev alltför besviken.)

Ett förslag i all välmening

Bäste rektor,

Om du använder dig av reguljär post, istället för att anlita en tonårspojke med ADHD som budbärare, är det större sannolikhet att kallelsen till elevvårdskonferens kommer fram.

Med vänlig hälsning,
Agatha

Tretton minuter och trettiofyra sekunder...

...är den tid det tog den lugne, vänlige mannen hos Nationella Hjälplinjen att försäkra mig om att jag hanterat en svår situation på ett föredömligt vis och att jag bör fortsätta i den riktning jag slagit in på. Effektiv terapi i alla avseenden.

Nationella Hjälplinjen


A propos vilket - ett inte ovanligt dilemma är att de som lider av social fobi uteblir från terapisamtal eftersom de inte förmår lämna hemmet. KBT per telefon, som åtminstone enligt den här studien visat sig ha lika goda resultat som möte mellan patient och terapeut, är den uppenbara lösningen.

söndag 18 mars 2007

Frustration

Bäste psykiater,

Om du har anledning att ifrågasätta att patientens diagnos är korrekt bör du diskutera det med den läkare som gjorde utredningen istället för att kräva att patienten försvarar diagnosen. Du bör också vara medveten om dina egna fördomar och acceptera att dina kunskaper kan vara förlegade. Att patienten har viss social förmåga och empati utesluter inte Aspergers syndrom.

Med vänlig hälsning,
Agatha

lördag 17 mars 2007

Kreativ läsning

Man vet att man ägnat för mycket tid åt det neuropsykiatriska när man ser reklam för damplagg, men läser DAMP-lagg.

Tillsammans med ett par verbalt begåvade vänner kom jag fram till att DAMP-lagg är den extra sekund som ibland krävs för att bearbeta sinnesintrycken när man blivit distraherad.

Det är nog dags att gå med i Lingvistikskadades Riksförbund...

Stöd vid möten

Autismforum finns nu Stöd vid möten, ett material som består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och fem punktlistor riktade till olika yrkesmänniskor och myndighetspersoner. Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till dem man vill.

Nu vill jag se ett liknande material om ADHD. Hör ni mig, Attention?

fredag 16 mars 2007

Självdiagnostik

Sienna Miller skyller sina verbala utbrott på att hon har en mild form av Tourettes syndrom. Jag väljer att inte uttrycka mina känslor inför hennes uttalande i ord, och undgår därmed risken att diagnostiseras av amatörer.

torsdag 15 mars 2007

Funktionshindrades rättigheter i EU

European Disability Forum driver en kampanj för att samla en miljon underskrifter. Målet är att få fram en lagstiftning som skyddar funktionshindrades rättigheter och bekämpar diskrimingering.

Ofta är namninsamlingar av det här slaget ganska tandlösa, men EU-kommissionen är skyldig att ta upp förslag som väcks av minst en miljon medborgare. En miljon underskrifter är inget omöjligt mål. Skriv på, och för budskapet vidare.

Högskoleprovet

För närvarande är det endast dyslektiker och synskadade som kan få förlängd tid på högskoleprovet.


Jag hade hoppats på ett mer utförligt svar från Högskoleverket. Kanske skriver jag till dem igen.

Det är en smula märkligt att man inte erbjuds samma anpassningar som man ofta får när man väl kommit in på en högskoleutbildning - det vill säga förlängd tentatid och möjlighet att skriva i enskildhet. Bakvänt, på något sätt.

På Kunskapskanalen ikväll

19.31 - Autist javisst!

Iris Johansson är unik. Jo, vi är alla unika, men Iris är mer unik än de flesta. Under hela livet har hon bekämpat sin autism. Genom dagar framför spegeln har hon lärt sig att le, skratta och visa känslor som inte finns. Genom sin pappas idoga arbete tvingades hon att hitta sin väg till ett liv utanför sjukdomens snäva begränsningar. Som en forskare har hon studerat oss andra, iakttagit hur vi gör och lärt sig att göra likadant.


Du kan läsa mer om Iris Johansson här.

21.20 - Är du inte riktigt klok?

"Jag kan också reagera så när jag ser någon som uppför sig konstigt. Är du inte klok eller? Men så tänker jag till, och det vore bra om fler än jag gjorde det!" Hans Lindblom har ADHD och Damp och är verksam i föreningen Grunden i Göteborg. Davide Pipino är ordförande i föreningen och arbetar med att sprida verksamheten till andra städer och länder. - Principen är lika överallt. Det är vi, brukarna, som måste bestämma. Och det är alla människors lika värde som är "grunden". Då kan man få vara hur annorlunda som helst.


Föreningen Grunden är till för dem som har intellektuella funktionshinder. Förhoppningsvis framgår av programmet att ADHD och DAMP inte är intellektuella funktionshinder, men kan förekomma tillsammans med dem. Distinktionen är viktig.

onsdag 14 mars 2007

Gratulerar - du är inte funktionshindrad

Jonathan Love, som vill studera juridik, nekas förlängd tid för att göra LSAT, med hänvisning till att hans ADHD är så mild att den inte utgör ett funktionshinder. Man ifrågasätter hans diagnos, men medger att han har inlärningssvårigheter. Emellertid är de inte tillräckligt svåra för att Love skall omfattas av Americans With Disabilities Act. Eftersom Loves tidigare provresultat motsvarar det resultat man bör uppnå med hans intelligens hävdar LSACs advokater att hans inlärningssvårigheter inte påverkat hans prestationsförmåga, och att han bara försöker utnyttja systemet.

Eftersom jag är tillfälligt överambitiös har jag skrivit till Högskoleverket för att fråga vilka - om några - hänsyn de tar till neuropsykiatriska funktionshinder när man gör högskoleprovet.

På dansk TV

DR1 visar klockan 20.00 ikväll Familier with DAMP. (Originaltitel Living with ADHD.)

Den danska programbeskrivningen hävdar att diagnosen är en av de mest fruktade ett barn kan få. De har uppenbarligen aldrig hört talas om leukemi eller skelettcancer.

tisdag 13 mars 2007

Brittisk undersökning om autismspektrumtillstånd

National Autistic Society har tagit initiativ till den största brittiska undersökningen om autismspektrumtillstånd någonsin, i syfte att bättre kunna forma sina kampanjer efter medlemmarnas behov. De efterfrågar även anhörigas erfarenheter, vilket jag tycker är synnerligen relevant. Hur många föräldrar och partners drabbas inte av utmattningsdepression för att de ensamma tillgodoser behoven?

måndag 12 mars 2007

Klädråd för okoncentrerade

Om jag någonsin skall ta steget ut ur neurogarderoben (till skillnad från att ilsket sticka ut huvudet då och då) skall jag göra det iklädd den här. Inte ens min intensiva avsmak för illasittande hårdrocksestetik kan hindra mig.

ADHD t-shirt