onsdag 14 mars 2007

Gratulerar - du är inte funktionshindrad

Jonathan Love, som vill studera juridik, nekas förlängd tid för att göra LSAT, med hänvisning till att hans ADHD är så mild att den inte utgör ett funktionshinder. Man ifrågasätter hans diagnos, men medger att han har inlärningssvårigheter. Emellertid är de inte tillräckligt svåra för att Love skall omfattas av Americans With Disabilities Act. Eftersom Loves tidigare provresultat motsvarar det resultat man bör uppnå med hans intelligens hävdar LSACs advokater att hans inlärningssvårigheter inte påverkat hans prestationsförmåga, och att han bara försöker utnyttja systemet.

Eftersom jag är tillfälligt överambitiös har jag skrivit till Högskoleverket för att fråga vilka - om några - hänsyn de tar till neuropsykiatriska funktionshinder när man gör högskoleprovet.

Inga kommentarer: