fredag 16 mars 2007

Självdiagnostik

Sienna Miller skyller sina verbala utbrott på att hon har en mild form av Tourettes syndrom. Jag väljer att inte uttrycka mina känslor inför hennes uttalande i ord, och undgår därmed risken att diagnostiseras av amatörer.

Inga kommentarer: