torsdag 15 mars 2007

Högskoleprovet

För närvarande är det endast dyslektiker och synskadade som kan få förlängd tid på högskoleprovet.


Jag hade hoppats på ett mer utförligt svar från Högskoleverket. Kanske skriver jag till dem igen.

Det är en smula märkligt att man inte erbjuds samma anpassningar som man ofta får när man väl kommit in på en högskoleutbildning - det vill säga förlängd tentatid och möjlighet att skriva i enskildhet. Bakvänt, på något sätt.

Inga kommentarer: