lördag 17 mars 2007

Stöd vid möten

Autismforum finns nu Stöd vid möten, ett material som består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och fem punktlistor riktade till olika yrkesmänniskor och myndighetspersoner. Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till dem man vill.

Nu vill jag se ett liknande material om ADHD. Hör ni mig, Attention?

Inga kommentarer: