tisdag 13 mars 2007

Brittisk undersökning om autismspektrumtillstånd

National Autistic Society har tagit initiativ till den största brittiska undersökningen om autismspektrumtillstånd någonsin, i syfte att bättre kunna forma sina kampanjer efter medlemmarnas behov. De efterfrågar även anhörigas erfarenheter, vilket jag tycker är synnerligen relevant. Hur många föräldrar och partners drabbas inte av utmattningsdepression för att de ensamma tillgodoser behoven?

Inga kommentarer: