torsdag 15 mars 2007

På Kunskapskanalen ikväll

19.31 - Autist javisst!

Iris Johansson är unik. Jo, vi är alla unika, men Iris är mer unik än de flesta. Under hela livet har hon bekämpat sin autism. Genom dagar framför spegeln har hon lärt sig att le, skratta och visa känslor som inte finns. Genom sin pappas idoga arbete tvingades hon att hitta sin väg till ett liv utanför sjukdomens snäva begränsningar. Som en forskare har hon studerat oss andra, iakttagit hur vi gör och lärt sig att göra likadant.


Du kan läsa mer om Iris Johansson här.

21.20 - Är du inte riktigt klok?

"Jag kan också reagera så när jag ser någon som uppför sig konstigt. Är du inte klok eller? Men så tänker jag till, och det vore bra om fler än jag gjorde det!" Hans Lindblom har ADHD och Damp och är verksam i föreningen Grunden i Göteborg. Davide Pipino är ordförande i föreningen och arbetar med att sprida verksamheten till andra städer och länder. - Principen är lika överallt. Det är vi, brukarna, som måste bestämma. Och det är alla människors lika värde som är "grunden". Då kan man få vara hur annorlunda som helst.


Föreningen Grunden är till för dem som har intellektuella funktionshinder. Förhoppningsvis framgår av programmet att ADHD och DAMP inte är intellektuella funktionshinder, men kan förekomma tillsammans med dem. Distinktionen är viktig.

Inga kommentarer: