torsdag 15 mars 2007

Funktionshindrades rättigheter i EU

European Disability Forum driver en kampanj för att samla en miljon underskrifter. Målet är att få fram en lagstiftning som skyddar funktionshindrades rättigheter och bekämpar diskrimingering.

Ofta är namninsamlingar av det här slaget ganska tandlösa, men EU-kommissionen är skyldig att ta upp förslag som väcks av minst en miljon medborgare. En miljon underskrifter är inget omöjligt mål. Skriv på, och för budskapet vidare.

Inga kommentarer: