söndag 25 mars 2007

Skuldsatt?

Eftersom jag vet att många med neuropsykiatriska funktionshinder är skuldsatta vill jag göra er som läser uppmärksamma på föreningen Insolvens, som ger råd och stöd till den som är skuldsatt och som även arbetar intressepolitiskt. Bland annat samlar de berättelser om hur Trafikförsäkringsföreningen försöker driva in skulder som inte ens borde existera. Om du har en historia att berätta, gör det här.

Inga kommentarer: