fredag 10 oktober 2008

Patolekt?

En tonårig flicka som via MSN hotat en kompis med våld döms att betala skadestånd, och överlämnas till vård inom socialtjänsten. Nämndeman Åke Broman har skiljaktig mening i skuldfrågan.

"Jag anser inte att det genom den utredning som presenterats i målet är styrkt att x yttrande varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos målsäganden eftersom yttrandet ingår i en vokabulär som är vanligt förekommande hos ungdomar som fått diagnoserna ADHD och Aspbergers syndrom. Åtalet är således inte styrkt och skall ogillas."

Är vokabulären vanligt förekommande? Är det rimligt att den som hotas förutsätts förstå att yttrandet inte är allvarligt menat? Bör neuropsykiatriska diagnoser befria från ansvar? Kommentarer önskas.