tisdag 20 mars 2007

Tretton minuter och trettiofyra sekunder...

...är den tid det tog den lugne, vänlige mannen hos Nationella Hjälplinjen att försäkra mig om att jag hanterat en svår situation på ett föredömligt vis och att jag bör fortsätta i den riktning jag slagit in på. Effektiv terapi i alla avseenden.

Nationella Hjälplinjen


A propos vilket - ett inte ovanligt dilemma är att de som lider av social fobi uteblir från terapisamtal eftersom de inte förmår lämna hemmet. KBT per telefon, som åtminstone enligt den här studien visat sig ha lika goda resultat som möte mellan patient och terapeut, är den uppenbara lösningen.

Inga kommentarer: