torsdag 26 april 2007

Unga vuxna med Aspergers syndrom

Många unga vuxna med Aspergers syndrom uppfyller inte längre diagnoskriterierna fem år efter det att de fått diagnosen. Samtidigt bedömdes flera av ungdomarna ha en mer uttalad funktionsstörning än när de först fick diagnosen. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.


Läs hela pressmeddelandet här.

(Jag undrar om någon genomför en motsvarande studie om flickor?)

Inga kommentarer: