måndag 9 april 2007

Dyslexiforskning

Om du har fem minuter över kan du delta i ett experiment vid Harvards Visual Cognition Laboratory. Allt du behöver göra är att trycka på knappar för att berätta hur du upplever serier av bokstäver. Experimentet är öppet för alla, oavsett läs- och skrivförmåga.

Inga kommentarer: