lördag 14 april 2007

Funktionshindermodeller - expertmodellen

Expertmodellen är nära besläktad med den medicinska modellen. Experten, som till exempel kan vara arbetsterapeut eller personlig assistent, utgår från det medicinska perspektivet i bedömningen av klientens funktionshinder och vidtar åtgärder som skall förbättra klientens situation.

Även om experten är förstående och välmenande uppstår lätt ett ojämlikt förhållande där experten bestämmer vad som bör göras och klienten passivt följer. I extrema fall underminerar experten klientens värdighet genom att frånta honom eller henne makten över till och med de vardagligaste handlingar. Exempel är arbetsterapeuten som föreskriver ett bestämt sätt att raka sig eller koka ägg, den personliga assistenten som är för otålig för att låta klienten försöka göra saker själv, och pedagogen som vet hur människor med Aspergers syndrom bör numrera matvarorna i kylskåpet.

Inga kommentarer: