tisdag 10 april 2007

Namntestet

Engelska och amerikanska media har den senaste veckan rapporterat att små barn som inte svarar på tilltal kan vara autistiska, vilket förvisso är sant - men det är inte hela sanningen. Eftersom jag förväntar mig att Aftonbladet, som inte gärna försitter ett tillfälle att jaga upp föräldrar i onödan, kommer att berätta samma historia vill jag försöka redogöra för vad studien man hänvisar till egentligen säger.

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine berättar i sin aprilutgåva om ett test som kan hjälpa föräldrar upptäcka autismspektrumtillstånd tidigt. Forskare studerade två grupper av barn - en frisk kontrollgrupp och en grupp barn som bedömdes löpa förhöjd risk eftersom de hade syskon med diagnos inom spektrat. Vid ett års ålder reagerade alla barn i kontrollgruppen när man sade deras namn. Fjorton procent av barnen i riskgruppen gjorde det inte.

Forskarna fortsatte följa fyrtiosex barn ur riskgruppen och tjugofem ur kontrollgruppen ytterligare ett år, och kunde konstatera att tre fjärdedelar av de som tidigare inte reagerat på tilltal hade störningar i utvecklingen.

Av de barn som senare fick en autismspektrumdiagnos hade hälften inte klarat namntestet vid ett års ålder.

Forskarna bakom studien påpekar att namntestet i sig inte bör användas diagnostiskt. Däremot kan ett negativt resultat antyda att barnet behöver utredas.


Inga kommentarer: