torsdag 12 april 2007

Kortsiktigt tänkande

Vissa saker är så självklara att de inte borde behöva sägas. Det torde vara uppenbart att ekonomisk trygghet och meningsfull sysselsättning efter förmåga är förutsättningar för ett fungerande liv. Det torde vara lika uppenbart att försörjningsstöd, så länge det finns andra alternativ att tillgå, inte är en acceptabel lösning för funktionshindrade. Hos Försäkringskassan finns en enastående ovilja att se det uppenbara.

Försäkringskassorna i Värmland planerar att drastiskt ändra förutsättningarna för människor att få aktivitetsersättning. Fyrtio procent av dem som i dag har aktivitetsersättning skall vid omprövning få förlängd ersättning. Vi på vuxenhabiliteringen har redan märkt vilka negativa konsekvenser denna nya bedömning får för oss men framför allt för människor med funktionshinder och deras anhöriga. Hårdast drabbas unga som har diagnosen Aspergers syndrom.


Maritha Sundberg skriver om rimliga möjligheter till ett självständigt liv.

2 kommentarer:

Panika sa...

Hej Agatha!
Väldigt konstigt detta...Du har lämnat en kommentar hos mig, det ser jag klart och tydligt i min administration och därför kan jag också hitta dig nu.
Men din kommentar existerar inte på min sida där alla slinker in okollade...
Din kommentar har uppenbarligen på något vis fastnat på vägen...
så jag har inte kunnat läsa den...Det enda jag ser är "Strattera Är en helt vanlig antideprissi"....Jag skulle så gärna läsa hela...Snälla försök igen!
Kram Panika Personligt

Agatha sa...

Jag postade kommentaren igen, men i händelse av att den försvinner kopierar jag texten här.

Strattera är en helt vanlig antidepressiv medicin som inte kräver licens, så den borde du kunna få.

Beträffande Arbetsförmedlingen - kanske din läkare kan skriva ett utlåtande om dina svårigheter och påpeka att du remitterats till utredning? På det sättet ökar chansen att de hjälper dig hitta ett jobb som passar dina svårigheter och styrkor.


Och för den som undrar vad vi pratar om finns den ursprungliga diskussionen här.