tisdag 17 april 2007

Funktionshindermodeller - välgörenhetsmodellen

Välgörenhetsmodellen framställer funktionshindrade som ömkansvärda offer för tragiska omständigheter. Lösningen är att människor utan funktionshinder samlar in pengar och arbetar intressepolitiskt. Välgörenhetsmodellen utgör tillsammans med den medicinska modellen ofta grunden när man från ett utifrånperspektiv definierar och förklarar funktionshinder.

Välgörenhetsmodellen är problematisk i en rad avseenden.


  • människor med funktionshinder vill inte, och bör inte, framställas som passiva offer för omständigheterna

  • makten över funktionshindrades situation hamnar hos välgörenhetsorganisationer

  • att framställa människor med funktionshinder som passiva och oförmögna leder till ökad diskriminering

  • modellen är förbarnsligande och nedlåtande - funktionshindrade som åstadkommer något är duktiga och gör det trots sina svårigheterSvidande kritik mot välgörenhetsmodellen återfinns på Getting the Truth Out.

Inga kommentarer: