fredag 20 april 2007

Bloggkarneval!

Vad är en bloggkarneval?

En bloggkarneval innebär att en rad deltagare författar varsitt inlägg om ett ämne av gemensamt intresse. När så skett skriver karnevalsgeneralen, som i det här fallet är undertecknad, en sammanställning innehållande länkar till samtliga alster. Alla som deltar postar sammanställningen till sina bloggar.

Syftet med karnevalen är dels att belysa neuropsykiatriska funktionshinder från skilda perspektiv, dels att ge de som medverkar chansen att nå ut till en vidare läsekrets.

Vem kan vara med?

Deltagande förutsätter att du har en blogg och sannolikt har du även ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, högfungerande autism, eller annan diagnos i spektrat. Du är välformulerad. (För konkreta exempel, läs dessa inlägg om etiketter och oförstående syskon.) Förmodligen skriver du såväl om dig själv som om neuropsykiatriska tillstånd ur ett vidare perspektiv.

Jag vill vara med! Hur gör jag?

Skicka mig ett email. Glöm inte att inkludera adressen till din blogg.

Inga kommentarer: