måndag 23 april 2007

Andreas Brunnström

Arbetslösheten bland neuropsykiatriskt funktionshindrade är skrämmande hög - den senaste siffran jag hörde var sextio procent (men eftersom jag inte minns källan uppmanas läsaren ta uppgiften med en nypa salt). Jag undrar ofta vad resterande fyrtio procent jobbar med. Dras vi till vissa yrken, eller kan man hitta oss överallt? Och hur får man jobb när sjukskrivning är ens främsta merit?

Dagens Nyheter skriver idag om Andreas Brunnström, som har Aspergers syndrom, DAMP, och svår dyslexi. Han har just fått anställning som kontorschef.

Inga kommentarer: