tisdag 24 april 2007

Läsbarhet

Med tanke på att människor med koncentrationssvårigheter och dyslexi ingår i min tänkta publik borde jag nog ägna mer uppmärksamhet åt inläggens läsbarhet. Gustav Öquist har skapat ett fantastiskt litet verktyg som analyserar som analyserar en text och berättar hur lätt eller svår den är att förstå.

Prova själv, men använd helst inte ovanstående paragraf som exempel...

Inga kommentarer: