söndag 15 april 2007

Funktionshindermodeller - konsumentmodellen

Konsumentmodellen är motsatsen till expertmodellen. Den funktionshindrade är en kund, eller klient, som väljer passande tjänster. Den som tillhandahåller tjänsten fungerar som konsult eller anställd.

Att kunna välja mellan kommunens personliga assistenter och ett assistansbolag är ett exempel på hur modellen kan tillämpas.

Brukarinflytande - att de som behöver hjälp själva får definiera vilka behoven är och hur man bäst tillgodoser dem - kan sägas vara en väg i riktning mot konsumentmodellen.

Inga kommentarer: