onsdag 18 april 2007

Ge barnen knark!

Det finns föräldrar som av rädsla för att deras barn skall bli missbrukare inte vill att de behandlas med amfetamin eller metylfenidat (det vill säga Concerta och Ritalin). Föräldrar vill i allmänhet sina barns bästa, och man bör respektera deras oro. Frågan är dock på vilka grunder man fattar sina beslut? Har man tagit del av den information - positiv såväl som negativ - man behöver för att avgöra vad som mest skulle gynna barnet?

Brian Doyle sammanfattar en studie om ADHD, läkemedelsbehandling, och missbruk. Följande statistik kan kanske vara intressant.


  • 27 procent av alla vuxna har, åtminstone under en period, missbruksproblem

  • risken att den som har obehandlad ADHD utvecklar ett missbruk är 55 procent

  • ungefär en tredjedel av de tonåringar som har obehandlad ADHD missbrukar alkohol eller narkotika

  • av de tonåringar med ADHD som får läkemedelsbehandling har 12 procent ett missbruk, vilket skall jämföras med 8 procent av dem som inte har ADHDSlutsatsen är alltså att det vid ADHD alltid finns en förhöjd risk för missbruksproblem, men att den kraftigt reduceras genom läkemedelsbehandling.

(Inlägget skall, trots titeln, inte tolkas som att jag förespråkar att alla som har DAMP eller ADHD skall använda centralstimulerande läkemedel. De är inte alltid en fungerande lösning. Min målsättning, vilket säkert framgått av tidigare inlägg, är att korrigera den felaktiga information som sprids, och motverka fördomar - efter bästa förmåga.)

Inga kommentarer: