torsdag 3 maj 2007

Gissa citatet!

Vetenskaplig forskning måste vara trovärdig. Trovärdigheten bygger på att forskningen kan granskas. I synnerhet en forskning som går ut på att diagnostisera barns oönskade beteenden i skolan, att hos barn som tidigare uppfattats som friska upptäcka ”osynliga” och obotliga ”funktionshinder” och därmed göra dem till kandidater för ett kanske livslångt, riskabelt och långsiktigt illa utvärderat medicinskt åtgärdsprogram.


Egentligen borde jag inte ge honom mer uppmärksamhet, antar jag, men mannen bakom citatet är en ständig källa till underhållning.

(För bakgrundsinformation, se Strider under hjärnåldern.)

Inga kommentarer: