onsdag 2 maj 2007

Att starta en stödgrupp - målgrupp och syfte

Även om du planerar informella och avslappnade träffar behövs något slags regler för att inte kaos skall uppstå. Börja med att så tydligt som möjligt definiera vem som är välkommen som medlem i gruppen, och vad gruppen skall ägna sig åt. Följande frågor brukar komma upp.


  • Är stödgruppen öppen även för den som misstänker sig ha ett neuropsykiatriskt funktionshinder eller bara för den som redan har diagnos?

  • Välkomnar du alla inom det neuropsykiatriska spektrat, eller är gruppen till för dem som har en viss diagnos?

  • Behöver man anmäla sig i förväg, eller är det bara att dyka upp på utsatt tid?

  • Skall gruppen ägna varje tillfälle åt att diskutera ett bestämt ämne eller prata fritt om vadhelst som faller deltagarna in?

  • Får man ta med sig assistent eller ledsagare? Om inte, var kan de vänta under tiden träffen pågår?

(Den här texten ingår i en serie inlägg om hur man startar en stödgrupp. Du kan hitta samtliga inlägg här.)

Inga kommentarer: