söndag 6 maj 2007

Att starta en stödgrupp - berätta att du finns

Det tar tid att nå ut. Vid de första tre träffarna jag ordnade var vi två eller tre deltagare, och jag medger att jag undrade om vi någonsin skulle bli fler än så. Sedan jag började använda mig av nedanstående informationskanaler har deltagarna blivit betydligt fler.


  • Be alla som kommer på träffarna om deras kontaktinformation, så att du kan meddela dem inför nästa träff, och be dem tipsa andra som kan tänkas vara intresserade.

  • Lägg upp en enkel hemsida eller blogg med information.

  • Tipsa på internetfora (men glöm inte att be om tillstånd först).

  • Fråga den lokala ADHD-verksamheten eller vuxenhabiliteringen om de kan berätta om stödgruppen för berörda patienter, eller om du får sätta upp lappar hos dem.

  • Undersök om föreningen Attention, föreningen Autism, och Organiserade Autister är villiga att hjälpa dig.

  • Skicka mig ett brev, så listar jag träffen på Neuralt nätverk.

(Den här texten ingår i en serie inlägg om hur man startar en stödgrupp. Du kan hitta samtliga inlägg här.)

Inga kommentarer: