torsdag 16 april 2009

Bokstavsbråk om mediciner

Tidningen Leva säger sig ha "gett sig ut i ADHD-frågans minfält, kantat av skandaler med misstänkt forskningsfusk, förstört forskningsmaterial och förtalskampanjer". Formuleringen antyder att man (med föga fog) vill framställa sig som oförvägen, och bokstavsbråk är ett infamt uttryck. Gnäll åsido - om det verkligen är medicinerna som avhandlas, och inte diagnosens vara eller icke vara, kan reportaget tänkas vara intressant.

Den som ännu inte fått sitt lystmäte av neuropsykiatriskt käbbel kan delta i debatten här. (I skrivande stund råder dock stiltje.) Den som vill sätta sig in i dispytens begynnelse rekommenderas Vanna Beckmans Strider under hjärnåldern.

tisdag 14 april 2009

Asperger syndrom och ansiktsigenkänning - testpersoner sökes

Hej!

Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som för tillfället arbetar med ett kandidatprojekt på Kognitionsvetenskapliga programmet. Med anledning av detta söker vi nu kontakt med Aspergerpersoner som kan tänka sig att ställa upp i testgruppen för en studie.

Projektet syftar till att undersöka ansiktsigenkänning hos Aspergerpersoner och kommer att ha formen av ett experiment i labbmiljö. Deltagaren i testet kommer att se på bilder av ansikten, samtidigt som vi registrerar var personen riktar blicken. För detta ändamål använder vi en "eye-tracker", en apparatur för att avläsa ögats rörelser. Tidigare forskning antyder att kognitionen mellan Aspergerpersoner och personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skiljer sig åt, något som vi hoppas kunna utreda. Testsessionen för varje person kommer att vara ungefär en timme och kommer att äga rum i Smärt- och Rehabiliteringscentrums lokaler på garnisonsområdet i Linköping.

Som deltagare söker vi nu dig som är vuxen, diagnosticerad med Asperger Syndrom och som inte lider av några andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eftersom experimentupplägget kräver att deltagaren sitter still under en längre stund bör du inte heller ha några allt för starka ofrivilliga muskelrörelser. Om du är intresserad av att delta men är osäker på om du uppfyller kriterierna, kontakta gärna oss så avgör vi det tillsammans.

Som ersättning erhåller deltagaren 300 kr minus individuell skattesats. För boende utanför Linköpingsområdet kan också reseersättning ordnas.

Känner du att du skulle vilja hjälpa oss genom att ställa upp, eller har du fler frågor om projektet? Kontakta oss via mail eller telefon:

miklo927@student.liu.se

Staffan Bram: 0768 14 28 25
Mikael Lönebrink: 0730 44 97 20

Hälsningar,
Staffan & Mikael

i samarbete med

Avd. för rehabiliteringsmedicin
Hälsouniversitetet Linköping

Institutionen för Handikappvetenskap
Linköpings Universitet

Autism, manlighet, och kvinnlighet - testpersoner sökes

Uppdatering 090624

Tillräckligt antal deltagare till studien har nu rekryterats.

måndag 30 mars 2009

torsdag 5 mars 2009

Feldiagnosticering av Aspergers syndrom, del 2

"En rejäl kartläggning av omfattningen av felaktiga Aspergerdiagnoser är angelägen."

Sylvia Mellfeldt Milchert kommenterar den tidigare nämnda artikeln av Staffan Rislund Törner.

fredag 27 februari 2009

Feldiagnosticering av Aspergers syndrom?

"Jag uppskattar att runt hälften av de personer med Asperger som jag möter är feldiagnostiserade. Att felaktigt få diagnosen innebär ofta stora konsekvenser för individen."

Staffan Rislund Törner skriver i Psykologtidningen om feldiagnosticering av Aspergers syndrom. Fredrik Wagnström och Neurotiker i Skåne kommenterar. Diskussioner om diagnostvivel finns att läsa på Aspergerforum.

måndag 23 februari 2009

Studiecirkel för vuxna med ADHD

En studiecirkel som handlar om strategier, teknik och hjälpmedel för att få vardagen att fungera bättre anordnas i Linköping. För mer information, se http://adhdcirkel.egetforum.se.