tisdag 14 april 2009

Asperger syndrom och ansiktsigenkänning - testpersoner sökes

Hej!

Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som för tillfället arbetar med ett kandidatprojekt på Kognitionsvetenskapliga programmet. Med anledning av detta söker vi nu kontakt med Aspergerpersoner som kan tänka sig att ställa upp i testgruppen för en studie.

Projektet syftar till att undersöka ansiktsigenkänning hos Aspergerpersoner och kommer att ha formen av ett experiment i labbmiljö. Deltagaren i testet kommer att se på bilder av ansikten, samtidigt som vi registrerar var personen riktar blicken. För detta ändamål använder vi en "eye-tracker", en apparatur för att avläsa ögats rörelser. Tidigare forskning antyder att kognitionen mellan Aspergerpersoner och personer utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skiljer sig åt, något som vi hoppas kunna utreda. Testsessionen för varje person kommer att vara ungefär en timme och kommer att äga rum i Smärt- och Rehabiliteringscentrums lokaler på garnisonsområdet i Linköping.

Som deltagare söker vi nu dig som är vuxen, diagnosticerad med Asperger Syndrom och som inte lider av några andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eftersom experimentupplägget kräver att deltagaren sitter still under en längre stund bör du inte heller ha några allt för starka ofrivilliga muskelrörelser. Om du är intresserad av att delta men är osäker på om du uppfyller kriterierna, kontakta gärna oss så avgör vi det tillsammans.

Som ersättning erhåller deltagaren 300 kr minus individuell skattesats. För boende utanför Linköpingsområdet kan också reseersättning ordnas.

Känner du att du skulle vilja hjälpa oss genom att ställa upp, eller har du fler frågor om projektet? Kontakta oss via mail eller telefon:

miklo927@student.liu.se

Staffan Bram: 0768 14 28 25
Mikael Lönebrink: 0730 44 97 20

Hälsningar,
Staffan & Mikael

i samarbete med

Avd. för rehabiliteringsmedicin
Hälsouniversitetet Linköping

Institutionen för Handikappvetenskap
Linköpings Universitet

Inga kommentarer: