måndag 30 mars 2009

Mobiltelefonen som hjälpmedel vid ADHD

Pernilla Hallberg har skrivit D-uppsats om hur vuxna med ADHD använder mobiltelefonen som hjälpmedel. Läs.

Inga kommentarer: